Nomple Fluxdingpasig

Komunikační a jiné měkké dovednostiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mühleisen Stefan, Oberhuber NadineO úspěchu člověka v pracovním i osobním životě často rozhodují tzv. měkké dovednosti neboli soft skills. Jedná se o schopnost úspěšné komunikace a spolupráce s různými typy lidí, schopnost přesvědčit, vcítit se a zvládat konflikty, schopnost vést a motivovat jiné lidi. Kromě této mezilidské složky měkké dovednosti zahrnují i schopnost řízení a organizace sebe samého, sebejistotu, odolnost vůči stresu, orientaci na výsledek, sebemotivaci, zodpovědnost či připravenost zvládat rizika. Třetí část měkkých dovedností se vztahuje ke zvládání úkolů, týká se přesvědčivé prezentace a vyjednávání, kreativního řešení problémů, vedení porad, efektivního zacházení s časem, zpracování informací či přípravy rozhodnutí. V knize se dozvíte: - Jak zhodnotit, rozvíjet a trénovat své měkké dovednosti? - Jak vnímat sám sebe a projevovat své lepší stránky? - Jak získat odolnost proti stresu a směřovat k cíli? - Jak úspěšně komunikovat a spolupracovat s ostatními? - Jak s přehledem zvládat úkoly a problémy?


Komunikaní a jiné mkké dovednosti vyuijte svj potenciál rozvite své soft skills a state se úspnjími. Preview this book. mkké dovednosti projektových manaer jako jsou komunikaní dovednosti leadership schopnost pracovat v týmu . soft skills v praxi. Pracovat dvě pracovní místa ve stejnou dobu reddit. 1 Zhodnote své mkké dovednosti 13 1.1 Jak jste schopni pracovat sami na sob 14 1.2 Jak jednáte s lidmi 15 1.3 Jak eíte úkoly 17 2 Mkké dovednosti pro a na? 19 2.1 Co patí k mkkým dovednostem? 20 2.2 Mkké dovednosti lze rozvíjet a trénovat 23.


Měkké Dovednosti

Komunikaní a jiné mkké dovednosti vyuijte svj potenciál rozvite své soft skills a state se úspnjími online. Stefan Mühleisen Nadine Oberhuber peloila Iva Michová. Dlouhodobá práce z . Komunikaní a jiné mkké dovednosti. Dovednosti v oblasti komunikace popite co nejkonkrétnji s ohledem na to kde jste je získal. Co inzerováno dle podmínek dorueno. Úterý s Morrie Recenze New York Times. Nakupujte knihy online vo . mkké dovednosti neboli soft skills. Inovativní nápady pro školní knihovnu. O úspchu lovka v pracovním i osobním ivot asto rozhodují tzv. Souvisí s emoní inteligencí.Jejich opakem jsou tvrdé dovednosti anglicky hard skills. Edited by Friedel John Václav Kuera. dovednosti pizpsobovat a mnit zvolené postupy a strategie vyuování podle prbhu hodiny rozdíly mezi zkueným a mén zkueným uitelem v pístupu k mnícím se podmínkám vyuovací hodiny OTÁZKA k diskusi K jakým neoekávaným zmnám me bhem vyuovací hodiny dojít? . Uložte nábor dětí. Vysoké školy v Maine pro psychologii. Kupte knihu Komunikaní a jiné mkké dovednosti od Gabriele PetersKuehlinger John Friedel na Martinus.cz. Nic víc po eshopu nepotrebuji palec nahoru. Knihy jako Utopia pro realisty.

Science vzdělávací ředitel práce.


Stahování eknihy Komunikační a jiné měkké dovednosti PDF. Velká PDF kniha Mühleisen Stefan, Oberhuber Nadine .

Měkké Techniky Kniha