Nomple Fluxdingpasig

Sebeobrana Boj beze zbraněPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dougherty J. MartinSebeobrana je užitečná jak pro příslušníky armádních sil, tak v každodenních situacích. Kniha Sebeobrana - Boj beze zbraně je napsána pro laiky a vysvětluje, jak si poradit při neočekávaném napadení, a to ať už jste doma, užíváte si večer venku, nebo prostě jen jdete po ulici. S pomocí srozumitelných ilustrací a přesně formulovaného textu vám tato kniha vysvětluje, jak zvládnout náhlá napadení, vyhrocené konflikty a předem promyšlené útoky neozbrojených i ozbrojených útočníků.Kniha obsahuje oddíly věnované snižování napětí při konfliktech, radám, jak vyhrát bez boje, kapitoly věnované tréninku a přípravě, různým druhům úderů, chvatů a držení, technikám škrcení a rdoušení, srážení a odklánění. Najdete zde doporučení, jak zvládnout, když se vás někdo pokusí chytit, kopnout či praštit, jak zneškodnit útočníka s bodnou či palnou zbraní, jak zápasit na zemi, bránit se před útokem skupiny a bojovat s improvizovanými zbraněmi.Knihu napsal odborný instruktor sebeobrany.


Vyuuje reálné bojové umní se zbraní i beze zbran. Zoologie GK otázka v hindštině. Boj na zemi? . Kompletní specifikace Hodnocení 0 Komentáe 0.


Kniha Sebeobrana

Sebeobrana pro koly. Moderní zbran 2017 Váleníci svta Váleníci starovku 3000 p. Cyber ​​dobrovolník program UPSC. Píruka SAS a ozbrojených sil Boj beze zbran vás nauí . Sebeobrana boj beze zbran rady pro boj zblízka od elitních jednotek píruka SAS a ozbrojených sil.1. Kurz teleskop a boj zblízka. Je zvlátní kolik lidí si sebeobranu spojuje pouze s chvaty neozbrojeného boje. Sebeobrana je uitená jak pro písluníky armádních sil tak v kadodenních situacích. Nejlepší slovo na PDF Converter online zdarma bez e-mailu. 2011 Zbran a bojové techniky stedovkých váleník n. Chicago styl t košile. Vdy s sebou a vdy pipraven. Práv cviení tchto dovedností zabralo vtinu asu a na boj beze zbran zbývalo velmi málo prostoru napíklad Lee . Tento seminá bude zamen na rzné situace jak Vás me napadnou jeden nebo více útoník a ukáeme si jak se jim ubránit a uniknout. Kniha Sebeobrana Boj beze zbran je napsána pro laiky a vysvtluje jak si poradit pi neoekávaném napadení a to a u jste doma uíváte si veer venku nebo prost jen jdete po ulici. v karate tae kwon do aikido zápas nebo brazilském jiu jitsu nebo o boj se zbraní nap. 733 129 470 beachshopseznam.cz Garant projektu Milan Babuka Uitel a mistr evropských bojových umní s 20 letou praxí.

Certifikát WAPI.


Elektronické knihy knihovny PDF Sebeobrana Boj beze zbraně PDF. Čtečka knih PDF, epub, na google Dougherty J. Martin .